آقایان مزاحم تولید نشوید!

حمایت از تولید داخلی
اقتصاد برتر

حمید صدیقی سردبیر -آمار‌ها حکایت از رکود اقتصادی از یک سو و تورم از سوی دیگر دارد. دولت که سکاندار تعادل و ثبات در اقتصاد کشور است همانگونه که تا کنون توانسته فضای عمومی بازارهای پایه خصوصا بازار ارز و سکه را مدیریت کند، می‌تواند با سیاست‌های صحیح ، تولید در بنگاه‌های کشور را نیز مدیریت کند تا هم زمینه رونق اقتصاد در کشور را فراهم کند و هم مانع رشد تورم شود.

تهران- اقتصاد برتر- ۲ دی ۹۷

دو موضوع مهم که این روزها بر اقتصاد کشور سایه انداخته نقش کلیدی در ثبات اقتصادی دارد، نخست بودجه ۹۸ و دیگری تولید در کشور. هر دو این موارد از موضوعات چالش بر انگیز در اقتصاد کشور است. بودجه که عنصر کلیدی در ایجاد ثبات اقتصاد است به قول معاون اول رئیس جمهوری گوشت قربانی شده و همه از هر صنف و گروهی آویزان آن هستند و با لابی و ارتباطاتی که با شخصیت‌های نافذ و مجلس دارند، منتظرند سهمی از بودجه نصیب کسب و کارشان شود، چه رسمی و چه غیر رسمی! دولت در این ماجرا نباید کوتاه بیاید و بودجه کشور را قربانی خواسته های غیر منطقی جریان های سیاسی – اقتصادی  کند و به کسب و کارهایی اختصاص دهد که نقش بی ثبات کننده در اقتصاد  دارند و یا دست‌کم هیچ نقشی در رونق و ثبات اقتصاد ندارند!

اگر مردم به درستی نسبت به شرایط اقتصادی کشور توجیه شوند قطعا در مذاکرات بودجه در مجلس از دولت حمایت خواهند کرد لذا دولت در تخصیص اعتبارات بودجه باید با افق ایجاد ثبات اقتصادی و عبور از تحریم عمل کند و لاغیر! موضوع دوم بحث تولید در کشور است که آن هم متاسفانه حال و روز خوبی ندارد. در شرایطی که همه باید تلاش کنند توان تولید در کشور تقویت شود تا رکود  به رونق تبدیل شود متاسفانه شاهد تاخت و تاز عجیب و غریب به عوامل و عناصر تولید در کشور هستیم؛ تقریبا هر هفته یکی از عناصر تولید آماج حمله رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفته و به انحای مختلف از جمله اتهام و تهدید پایه‌های تولید را سست می‌کنند.

در چند هفته اخیر قطعه سازان خودرو که نقش کلیدی در تولید صنعت خودرو دارند در نوک پیکان حملات داخلی و خارجی قرار گرفتند و برخی مدیران آنان نیز به اتهام‌های مختلف به بخش‌های مختلف قوه قضائیه احضار شدند. حتی اگر این عده تخلف هم داشته باشند، شرایط کنونی زمان مناسبی برای رسیدگی به تخلفات آنان که عمدتا هم گمرکی است نمی باشد. قطعه سازان مستقیم و غیر مستقیم ۳۰ تا ۴۰ هزار نیروی فعال دارند که هرگونه آسیبی به مجموعه‌های تولیدی آنان می‌تواند کل صنعت خودرو را تحت تاثیر قرار داده و باعث کاهش تولید شود. در شرایطی که خودرو سازان  برای افزایش تولید و به عبارتی تولید جاری و روزمره خود نیازمند تامین قطعه از سوی قطعه سازان هستند فشار به قطعه سازان به‌عنوان پشتوانه اساسی تولید خودرو می‌تواند کل سیستم خودرو سازی را دچار بحران کند. دولت باید به صورت جدی مراقبت کند.

 در شرایط کنونی که اساس اقتصاد بر پایه تولید استوار است نه تنها متغیر‌های وابسته به تولید تضعیف نشود بلکه از هر فرصتی برای تقویت عوامل موثر در تولید استفاده کند تا رونق به اقتصاد باز گردد و رشد تورم مهار شود. متاسفانه حرکت‌های ایضایی و ضد تولید روحیه بسیاری از تولید کنندگان را تضعیف کرده که آثار آن را در کاهش آمار تولید به‌وضوح می‌توان دید. بنابراین اگر دولت همانگونه که بازار‌های پایه را مدیریت کرده است، بودجه ۹۸ و تولید را نیز مدیریت کند می‌تواند از تحریم عبور کرده و به ثبات نسبی در اقتصاد دست یابد.

پاسخ دادن