اجازه بدهید آقای وزیر فکر کنند!

اتاق اندیشه
اقتصاد برتر

اکرم صدیقی سردبیر سایت-حتما تاکنون با این پدیده مواجه شده اید که وقتی نیاز دارید با مقام مسئولی در کشور حتی در حد چند دقیقه صحبت یا مشورت تلفنی داشته باشید پاسخی که بارها به شما می دهند این است که آقای وزیر یا نماینده یا مدیر کل جلسه دارند، دیدار دارند ، با تلفن صحبت می کنند، ماموریت هستند، به جلسه دولت یا وزارتخانه احضار شده اند و تعابیری از این دست اما هرگز از دفتر ایشان نشنیده اید که آقای وزیر در حال فکر کردن هستند! و نمی توانند کسی را ببینند!

تهران- اقتصاد برتر- ۲۶ آذر ۹۷

فکر کردن مسئولان چیزی است که در شرایط امروز کشور همه مدیران در هر سطحی که هستند به آن نیاز دارند اما به دلیل گرفتاری های کاری فرصت آن را ندارند. یکی از ویژگی های شرایط کنونی کشور در عصر مفاهیم تحول سریع در ابعاد توسعه است. در چنین شرایطی سرعت سیاستگذاری و تدوین الگوهای تصمیم گیری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که موفقیت در آن محصول تفکر و ابداع ایده های نو است؛ چیزی که این روزها خلأ مهمی در دفتر مدیران ارشد کشور است. تاکنون با مدیری مواجه نشده ام که بگوید روزانه یک یا دو ساعت را برای فکر کردن گذاشته ام و در این زمان هیچ کس را نمی پذیرم و هیچ کاری را انجام نمی دهم !

سرعت تغییرات در شرایط پیچیده جهانی و ملی نیازمند تصمیم سازی و تدوین سیاست های مناسب است که موفقیت در آن مستلزم نوآوری و تفکری سازمان یافته است که بتواند به سرعت اطلاعات دریافتی را تجزیه و تحلیل کرده و آن را به ایده نو برای حل مشکلات پیش رو تبدیل کند. مدیران خلاق و هوشمند از آنجا که به دلیل درگیری های ناخواسته فرصت فکر کردن و ابداع ایده نو ندارند به اتاق های اندیشه ورز ( اتاق فکر ) روی می آورند که ضرورت اجتناب ناپذیر در شرایط کنونی است اما از آنجا که راه و رسم نتیجه گیری از اتاق های اندیشه ورز را نیز نمی دانیم معمولا خروجی مناسبی از آن به دست نمی آوریم و روز و حال دستگاه اجرایی و مدیران آن همان می شود که انتظار می رفت؛ به این معنی که دستگاه های اجرایی ما با خلأ بزرگ بی فکری مواجه می شوند و نتیجه آن اوضاع و احوال کنونی جامعه است !

از آنجا که اندیشه و فکر منبع اولیه دارایی یک مقام مسئول و دستگاه اجرایی است و موفقیت دستگاه نتیجه فکر کردن و نوآوری است، باید اجازه دهیم مدیران ارشد کشور فارغ از مشغله های روزمره کاری هر روز زمانی را برای فکر کردن داشته باشند و یا هر روز فرصتی را برای دریافت نتیجه اتاق های اندیشه ورز خود داشته باشند تا بدانند چه تصمیمی برای حل مشکلات دستگاه اجرایی خود باید بگیرند. با وضعیتی که امروز بسیاری از مدیران ارشد کشور خصوصا وزرای ما دارند قطعا آنها فرصتی برای فکر کردن ندارند و تلاشی هم برای راه اندازی اتاق های اندیشه ورز یا نکرده اند و یا اگر اتاق فکر هایی هم دارند فرصت استفاده از دستاوردهای آن را ندارند. همه مسئولان باید بدانند درست اندیشیدن زمینه رسیدن به نتیجه مطلوب است و اندیشیدن مقدم بر موفقیت. ذکر این نکته ضروری است که موفقیت بر حسب تصادف ایجاد نمی شود و مدیرانی موفق هستند که تفکر را مقدم بر اجرا می دانند. پس کمک کنیم شرایط فکر کردن و درست اندیشیدن و درست تصمیم گرفتن را برای مدیران ارشد کشور فراهم کنیم و اینقدر با کارهای روزمره و اجرایی ذهن مدیران را پر نکنیم که نتیجه اش اوضاع و احوال نابسامان کنونی شود.

پاسخ دادن