اصفهان با زاینده رود زنده شد

زاینده رود
اقتصاد برتر

آب زاینده رود امروز به شهر اصفهان رسید و مردم اصفهان با شور ونشاط شاهد جاری شدن آب کنار پل های تاریخی بودند.


تهران- اقتصاد برتر- ۱۰ بهمن ۹۷
به گزارش #اقتصادبرتر، آب زاینده رود امروز به شهر اصفهان رسید و مردم اصفهان با شور ونشاط شاهد جاری شدن آب کنار پل های تاریخی بودند.

اصفهان شاداب است و سرزنده و مردمان دیار نصف جهان به شکرانه جریان یافتن آب در زاینده رود، بسیار خوشحال و شکرگزارند.

با زنده شدن زاینده رود مردم اصفهان نیز گرد این رود زیبا آمدند و مسرور از اینکه دیگر جهانگردی با تعجب از آنان نمی پرسد که فلسفه وجود این پل معروف در این جای خشک و بی آب چیست! حال آنکه همواره زاینده رودی وجود داشته و تفریحات زیادی در اطراف آن برای مردم نیز فراهم بوده و فلسفه ساخت این پل تاریخی نیز همان زاینده رود بوده است.

پاسخ دادن