اعتبارات اهدایی دولت ژاپن برای اجرای طرح بهتاب در ایران

اعتبارات اهدایی دولت ژاپن برای اجرای طرح بهتاب در ایران
اقتصادبرتر

رییس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران گفت: اعتبارات اهدایی دولت ژاپن برای اجرای طرح بهتاب توسط آن دفتر و با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و وزارت بهداشت در حال اجرا است.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۹ خرداد ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیامک مقدم  ضمن اعلام این مطلب که اعتبارات اهدایی دولت ژاپن برای اجرای طرح بهتاب توسط آن دفتر و با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و وزارت بهداشت در حال اجرا است، گفت: از آنجا که دستاوردهای طرح بهتاب افزون بر استفاده در بیمارستان‌ها قابل‌تعمیم به دیگر ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و حیاتی است، در صورت تمایل آن سازمان، این دفتر آمادگی دارد تا برای ادامه این طرح با آن سازمان همکاری مستمری را داشته باشد.
سیامک مقدم رییس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران، در نامه‌ای به مهندس علیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی، آمادگی آن دفتر را برای همکاری با سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی، برای اجرای (طرح بهتاب) بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در برابر زلزله و دیگر سوانح با استفاده از اعتبارات اهدایی دولت ژاپن، اعلام کرد.

در این نامه آمده است: این دفتر طرح را برای ارزیابی آسیب‌پذیری و بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در برابر زلزله و دیگر سوانح (طرح بهتاب) با استفاده از اعتبارات اهدایی دولت ژاپن و همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آن سازمان در دست انجام داد. نتایج این طرح اوایل مهرماه سال جاری قابل ارایه و بهره برداری خواهد بود.

در ادامه تاکید شده است: از آنجا که دستاوردهای طرح بهتاب افزون بر استفاده در بیمارستان‌ها قابل‌تعمیم به دیگر ساختمان ها و تاسیسات عمومی و حیاتی است، در صورت تمایل آن سازمان، این دفتر آمادگی دارد تا برای ادامه این طرح با آن سازمان همکاری مستمری را ادامه دهد.

پاسخ دادن