اقتصاد سیاسی خصوصی سازی|امیرحسین خالقی|تلگرام

معمار اصلی اصلاحات روسیه، یگور گایدار، زمانی گفته بود بازار به خودی خود مشخص نمی‌کند که چه کسانی قرار است از خروجی اقتصاد نفع ببرند؛ بازار را می‌توان در ساختارهای اجتماعی متفاوتی به کار گرفت و همه چیز بستگی به توزیع قدرت سیاسی و مالکیت دارد.

تهران- اقتصاد برتر- 20 شهریور 96

✏️آنچه می‌توان از مرور تجربه روسیه هم آموخت جز این نیست که تا وقتی که نتوان قدرت سیاسی را از مالکیت جدا کرد، نمی‌توان امیدوار بود که حتی بازار به مفهوم درست آن به وجود بیاید و تولید ثروت به پیشرفت جامعه بینجامد. در واقع حکومت قانون و مالکیت خصوصی و دولت محدود بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد بازار آزاد است. در روسیه با سابقه بیش از 70 سال حکومت حزب سرخ چنین شرایطی وجود نداشت.

✏️ بانک جهانی برای حرکت در جهت استقرار “حکومت قانون” سه محور اصلی را پیشنهاد داده است که به کار کشور ما هم می آید:

🔘”ایجاد اراده سیاسی برای بهبود میان گروه‌های ذینفع قدرتمند”

🔘”مشارکت دادن و درگیر کردن گروه‌های مختلف شهروندان”

🔘 “ارتباط گسترده و تعامل با دیگر کشورهای جهان”.

✏️لازم به ذکر است شاخص حکومت قانون نشان می‌دهد که ایران در میان 113 کشور جهان در رتبه هشتاد و ششم قرار دارد، این بدان معناست که راه درازی در پیش داریم؛ راستی تا 1404 زمان زیادی باقی نمانده است!

پاسخ دادن