انفجار بازار رمزنگاری در پیش است؟

انفجار بازار رمزنگاری در پیش است؟
اقتصادبرتر

بیت کوین در حال بهبود فونداسیون های خود است و ورود نهادهای سرمایه گذاری می تواند بر عملکرد و نوسانات افزایش های آتی آن تاثیر بگذارد.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۶ خرداد ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از بلومبرگ، آرون براون معتقد است که افزایش پایدار بعدی بیت کوین می تواند بیشتر اندازه گیری شود زیرا به جای ترس از دست دادن فرصت خرید (FOMO) با فونداسیون ها و اتفاقات مالی جهانی هدایت می شود.

با توجه به گفته براون، ماهیت رونق و انفجار بازار رمزنگاری بعید به نظر میرسد بلافاصله تغییر کند و اگر عملکرد آینده قیمت، افزایش پیشین بازار را منعکس کند، بیت کوین قادر به افزایش تا قیمت ۶۰ الی ۴۰۰ هزار دلار قبل از کاهش شدید خواهد بود.

براون استدلال می کند که دو افزایش پیشین بازار در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ در درجه اول توسط سرمایه گذاران جزء هدایت شدند. اما وضعیت در سال ۲۰۱۹ متفاوت است زیرا ارزش بازار ۲۶۰ میلیارد دلاری فعلی بسیار بزرگتر از ارزش بازار سال ۲۰۱۳ (۱ میلیارد دلار) و سال ۲۰۱۵ (۳ میلیارد دلار ) است.

علاوه بر این، امروز سرمایه گذاران ارز رمزنگاری قابل توجه بیشتری وجود دارند و در سال ۲۰۱۸ بیش از ۳۰ میلیارد از سرمایه گذاری ها و سرمایه های نهادی صرف ساخت پلتفرم های جدید شد.

همچنین مقررات شفاف تری در این فضا به وجود آمده و نهادهای بزرگی مانند فیس بوک، گلدمن ساکس، جی.پی. مورگان چیس و فیدلتی در حال سرمایه گذاری در این بخش هستند. از اینرو عملکرد قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۹ می تواند بیشتر باشد.

اگر چه چشم انداز کلی بازار قوی به نظر میرسد، براون هشدار می دهد که این موضوع احتمال حباب و سقوط بازار را نفی نمی کند اما از آنجائی که این بخش بالغ می شود، احتمال اینکه بازار سودهای قابل پیش بینی دارای ۲۰ درصد افزایش های پشت سرهم را به جای اصلاحات شدید ۸۵ درصد ارائه دهد که معمولا در پایان دوره های افزایشی بیت کوین اتفاق می افتد، وجود دارد.

_ارائه بینش ارزشمند به وسیله قراردادهای گزینه دار بیت کوین

نگاه به داده های قرارداد گزینه دار بیت کوین بصیرت هایی را در رابطه با چگونگی متفاوت بودن عملکرد قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۹ ارائه می دهند. در نوامبر سال ۲۰۱۷ قراردادهای بیت کوین با بیش از ۳۰۰ درصد نوسان ضمنی معامله شدند و سرمایه گذاران معتقد بودند شانس این که بیت کوین بتواند به بالای قیمت ۱۰ هزار دلار برسد، ۲۵ درصد است.

در حال حاضر، بیت کوین در قیمت یکسانی با قیمت حوالی ماه نوامبر ۲۰۱۷ قرار دارد و همان قرارداد تقریبا با ۸۵ درصد نوسان ضمنی به فروش می رود. این بدان معنی است که شانس بیت کوین برای رسیدن به قیمت ۱۰ هزار دلار در یک ماه، ۱۵ درصد دارد.

بر این اساس، اگر بیت کوین به قیمت ۱۰ هزار دلار برسد سپس قیمت مورد انتظار حدود ۱۱ هزار دلار و اگر نرسد قیمت مورد انتظار ۷۵۰۰ دلار خواهد بود. در حالی که این یک شرط ریسکی است. آن می تواند با ریسکی که سرمایه گذاران در سال ۲۰۱۷ متحمل شدند قابل قیاس باشد.

_اهمیت همبستگی بازار

همچنین همبستگی بیت کوین با شاخص S&P ۵۰۰ جهت پیش بینی عملکرد قیمت در سال ۲۰۱۹ راهنمایی هایی ارائه می دهد. هنگامی که این همبستگی در یک سه ماهه نزدیک به صفر باشد، بیت کوین مایل به ارائه سودهایی با میانگین بالا در سه ماهه بعدی است و نوسانات نیز افزایش می یابد.

از سوی دیگر، میانگین سود بیت کوین در واکنش به فونداسیون های بازار صرف نظر از این همبستگی معمولا کمتر یک، حتی به منفی گرایش دارد.

 همبستگی فعلی بیت کوین با شاخص S&P ۵۰۰ نزدیک به منفی ۰.۲ است و این ناحیه ای است که در گذشته نوسانات آن شدید نشده است. براون نیز اشاره کرد از اواسط سال ۲۰۱۸ همبستگی بیت کوین با شاخص S&P ۵۰۰ برای چندین ماه در اول سال ۲۰۱۹ فقط در نزدیک صفر معلق بوده است، نظر به اینکه همبستگی از سپتامبر ۲۰۱۷ تا ژانویه ۲۰۱۸ نزدیک به صفر بوده است.

با توجه به صحبت های براون، به نظر می‎رسد بیت کوین بین همبستگی های مثبت و منفی با شاخص S&P ۵۰۰ تکان خورده و جهش بزند و زمانی که همبستگی نزدیک به صفر باشد افزایش های شدید قیمت مایل به وقوع هستند.

به این دلیل، براون معتقد است که روند افزایش آتی می تواند متفاوت باشد و انتظار دارد قیمت ها در فصل تابستان بیشتر به اخبار فونداسیون های بازار واکنش نشان دهند تا ترس از دست دادن فرصت خرید

امروز ۱۶ ژوئن بیت کوین مرز ۹۰۰۰ دلار را رد کرد

$۹,۳۰۰.۷۹۶.۸۷%✅

پاسخ دادن