اهدای خون اهدای زندگی

اقتصادبرتر

خون سالم، نجات دهنده زندگی است. همه روزه، در سراسر جهان بسیاری از افراد به خون و فرآورده های خونی نیاز دارند، به طوری که از هر سه نفر مردم دنیا، یک نفر در طول زندگی احتیاج به تزریق خون و فرآورده های خونی پیدا می کند.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۶ خرداد ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از سازمان انتقال خون کشور، در حال حاضر، با وجود پیشرفت های چشم گیر در زمینه علم پزشکی هنوز هیچ گونه جایگزین مصنوعی برای خون ساخته نشده است و فقط خونی که توسط انسان های نیکو کار اهدا می شود، می تواندجان انسان های دیگر را از مرگ نجات بخشد.عدم وجود جایگزین مناسب برای خون، محدود بودن مدت زمان نگه داری خون و فرآورده های خونی و همیشگی بودن نیاز به خون و فرآورده های خون سبب شده تا اهدای خون از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار شود.

معمولا به دنبال بروز خونریزی، دستگاه خون ساز فعال شده و شروع به جایگزین کردن خون از دست رفته می کند، اما در مواردی که خونریزی خیلی شدید باشد یا در برخی بیماری هایی که دستگاه خون ساز  بدن را درگیر می کنند، سیستم خون سازی قادر به جایگزینی خون از دست رفته نیست. در چنین شرایطی، تنها اهدای خون توسط یک داوطلب سالم و تزریق خون او می تواند در لحظات مرگ و زندگی، نجات بخش یک انسان نیازمند باشد.

پاسخ دادن