اینفوگرافی قیمت یک متر واحد مسکونی در تهران

اینفوگرافی قیمت یک متر واحد مسکونی در تهران

متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در تهران به تفکیک مناطق مختلف در خرداد ماه امسال و مقایسه آن با خرداد پارسال …

تهران – اقتصاد برتر – ۱۵ تیر ۹۸

پاسخ دادن