اینفوگرافی ۱۰ مهارت کلیدی لازم در سال ۲۰۲۰

اینفوگرافی 10 مهارت کلیدی لازم در سال 2020

به گزارش #اقتصادبرتر در زیر ۱۰ مهارت کلیدی مورد نیاز تا سال ۲۰۲۰ معرفی گردیده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۱ مرداد ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر یکی از جنبه‌های مورد نیاز جهت کسب موفقیت در تمامی حوزه‌های کاری به خصوص حوزه علم‌داده، توجه به مهارت‌های نرم یا Soft Skills است. در زیر ۱۰ مهارت کلیدی مورد نیاز تا سال ۲۰۲۰ معرفی گردیده است.

۱- مهارت حل مسئله
۲- تفکر انتقادی
۳- خلاقیت
۴- توانایی مدیریت افراد
۵- روحیه همکاری و کار تیمی
۶- هوش هیجانی
۷- مهارت قضاوت و تصمیم‌گیری
۸- تفکر سرویس‌گرا
۹-فنون مذاکره
۱۰- هوش شناختی

پاسخ دادن