اینفوگرافی_متراژ واحد مسکونی اجاره نشینان چقدر است؟

اقتصادبرتر

مرکز آمار ایران با انتشار اینفوگرافیک با عنوان “خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در واحدهای مسکونی معمولی در سرشماری ۱۳۹۵” آخرین وضعیت مستاجرها و مالکان و متراژ واحد مسکونی را به تصویر کشیده است.

تهران – اقتصادبرتر- ۷ اسفند ۹۷

مرکز آمار ایران با انتشار اینفوگرافیک با عنوان “خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در واحدهای مسکونی معمولی در سرشماری ۱۳۹۵” آخرین وضعیت مستاجرها و مالکان و متراژ واحد مسکونی را به تصویر کشیده است.

پاسخ دادن