اینفوگراف: تفاوت آماری تجارت چین در یکسال اخیر

اینفوگراف: تفاوت آماری تجارت چین در یکسال اخیر

افت چشمگیر صادرات چین 8.3 درصد در ماه فوریه (تعدیل فصلی) در بیش از یک سال بدترین نتیجه بود.

تهران – اقتصادبرتر – 20 آبان 98

به گفته بلومبرگ ، تجارت ورودی نیز ، دچار آسیب های چشمگیری شده است. واردات چین در ماه اکتبر بیش از 10 درصد کاهش یافت ، در مقایسه با 12 ماه قبل.

#جنگ_تجاری

شمار صادرات تیره از چین نشان می دهد که بزرگترین کشور تجاری جهان تحت تأثیر کندی اقتصادی جهانی و همچنین چین-ایالات متحده قرار گرفته است.

*افسانه صدیقی

پاسخ دادن