” این مملکت دیگر درست شدنی نیست “|مرتضی یوسفی طهارم|تلگرام

بنظرم بدترین و مخربترین جمله ای که در محافل بیان میشود این است که ” این مملکت دیگر درست شدنی نیست “

تهران- اقتصاد برتر- ۲۱ مهر ۹۷

اما من بر این باورم که این مملکت به سرعت باور نکردنی درست شدنی است اگر و تنها اگر نصف به اضافه یک ساکنان این کشور اراده کنند که در ساختنش مشارکت کنند این مملکت همه چیز را برای درست شدن دارد جز اراده جمعی برای ساختن

به نظرم جهت بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه قرار نیست کارهای فوق العاده و خاصی انجام شود کافی است شرط محترم بودن و احترام گذاشتن در سطح جامعه از “پولدار بودن و مقام داشتن ، به مفید بودن برای جامعه و نقش داشتن در توسعه کشور ” تغییر یابد نقش رسانه ها در این راستا بسیار پر اهمیت است.

*مطالب مطروحه در نوشته فوق مربوط به نویسنده آن در شبکه های اجتماعی می باشد، رسانه اقتصاد برتر تنها آن را بازنشر داده است و هیچکدام از تحلیل های آن را تایید یا رد نمی کند*

پاسخ دادن