بازماندگان در بهشت زهرا آرامش ندارند!

پنج شنبه آخر سال
اقتصادبرتر

اکرم صدیقی- سردبیر سایت – شب جمعه آخر سال، خود داستانی دارد؛ اکثر شهروندان به رسم همیشه، آخرین شب جمعه هر سال را به فاتحه خوانی اهل قبور خود اختصاص می دهند و یادی از عزیزان درگذشته که دیگر در کنارشان نیستند می کنند.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۶ اسفند ۹۷

اما این روزها فاتحه خوانی در بهشت زهرا(س) هم برای خود داستانی دارد. چرا که دیگر، خانواده ها وقتی به دیدار اهل قبور می روند از آسایش و آرامشی که باید برخوردار نیستند. آن هم به این دلیل که وقتی سر خاک عزیزت نشسته ای و در حال نجوا با او هستی، آنقدر افراد متفرقه می آیند و تقاضای پول دارند که دیگر صبرمان را لبریز می کنند، حتی اگر حلوا و شیرینی و خوراکی هایی که برای خیرات آماده کرده ای به آنان پیشکش کنی بازم هم برایشان کافی نیست و فقط تقاضای پول دارند.

بارها شده هر گاه سر قبر عزیزانم حاضر شده ام و تمایل داشته ام در محیطی آرام، با عزیز از دست رفته‌ام نجوا کنم  و با خواندن کلامی چند از کتاب آسمانی مان آرام شده  و سوره ای از قرآن را به عزیزی که زیر خروارها خاک به خواب رفته، هدیه کنم با بلوای آدم هایی که معلوم نیست آیا باند هستند یا به صورت متفرقه در بهشت زهرا (س) حضور دارند روبرو شده ام و نتوانسته ام با آرامش در حال خودم باشم.

یکی می آید با عز و جز  داستانی تکراری می گوید: که مریض دارم و بدبختم و در تنگنا… تقاضای پول دارد و حتی پس از پرداخت پول باز هم تقاضای پول بیشتر می کند! یا هنگام خاکسپاری بدون اینکه صاحب عزا تقاضا کرده باشد با دو شیشه گلاب می آید و سپس تقاضای پول بابت آنها دارد! حتی از تک تک اعضای خانواده عزادار پول دو شیشه گلاب را چندین بار دریافت می کند، آن هم در شرایطی که خانواده عزادار در آن شرایط اصلا حال و حوصله ای برای حساب و کتاب ندارد و تنها به فکر عزیز از دست رفته و البته پرداخت صدقات برای آن مرحوم به منظور آمرزش وی هستند… به این ترتیب آنان از شرایط عزاداران سوء استفاده می کنند و با زرنگی و بدون حساب و کتاب از آنان پول دریافت می کند!

اما سوال این است که مگر نه اینکه مدیریت بهشت زهرا(س) به عهده شهرداری است؟ پس چرا سر و سامانی به این قضیه نمی دهد؟ آیا وقت آن نرسیده که این شرایط برای شهروندان مناسب تر شود تا هریک از شهروندان با آرامش و به دور از این تکدی گری های بیشمار سرخاک عزیزان خود حضور یابند و در آسایش بتوانند ساعتی را در آنجا با اهل قبور خلوت کرده و درد و دلی با عزیزان خود داشته باشند و به دور از این گدایان متنوع به آرامش برسند؟

پاسخ دادن