به نام سلفی به کام مرگ

تهران- اقتصاد برتر- ۲۶ دی ۹۵

یک دختر ۱۸ ساله که قصد سلفی گرفتن از کنار پنجره طبقه ۸۳ یک هتل در مسکو را داشت، از پنجره روی یک ماشین سقوط و فوت کرد.

پاسخ دادن