بودجه نیازمند خانه تکانی

بودجه که از شاخص‌های مهم اقتصاد هر کشوری است معمولا نشانگر دخل و خرج دولت‌ها در طول سال است.

اقتصاد برتر- ۱۵دی ۹۷

اکثر کارشناسان اقتصادی بودجه ۹۸ را یکی از دشوارترین بودجه‌ها طی چند دهه اخیر می‌دانند و از نشانه‌های آن همین بس که در ابتدای کار تقسیم بودجه بین دستگاه‌ها این تقسیم از دولت تلفات گرفت و وزیر بهداشت بخاطر کاهش تخصیص بودجه استعفا داد.

در شرایطی که آمریکا محور فشار‌های خود را روی ایجاد محدودیت‌های اقتصادی و فشار به زندگی مردم برای ایجاد نارضایتی گذاشته است مجلس باید با توجه به این مهم برای کمک به اقتصاد کشور در سال ۹۸ و کمک به اقشار کم در آمد خانه تکانی اساسی‌ای در بودجه سال آینده انجام دهد و رویکرد بودجه را به سمت و سویی هدایت کند که اقتصاد کشور ضمن عبور از فشارهای تحریم بتواند به اقتصاد خانوار و معیشت مردم نیز توجه ویژه داشته باشد و فشار را از روی دوش اقشار کم در آمد بردارد.

البته دولت اقداماتی در تنظیم اولیه بودجه در این زمینه داشته اما کافی نیست و محور تعادل بودجه باید تامین معیشت مردم خصوصا قشر‌های آسیب پذیر و تقویت بنیان‌های تولید در اقتصاد باشد. به‌عنوان مثال در بودجه سال آینده مبلغ ۱۴ میلیارد دلار ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای تأمین کالاهای اساسی مردم در نظر گرفته شده که روش تامین آن عمدتاً ازطریق واردات است که اگر بتوان جهت واردات را به تولید داخل سوق داد،هم به تولید داخل کمک شده است و هم به تامین نیاز مردم و بودجه رویکرد صحیحی به خود گرفته است.

در مورد مشابه دیگری دولت ۱۵۳ هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان درآمد مالیاتی در بودجه پیش بینی کرده است به این معنی که دولت سال آینده ۱۵۳ هزار میلیارد تومان از طریق اخذ مالیات از بخش‌های مختلف ازجمله مالیات اشخاص حقیقی، مالیات بر درآمد، ‌مالیات بر ثروت، ‌مالیات بر واردات و مالیات بر کالا و خدمات باید از قشر‌های مختلف جامعه کسب کند. دولت در حالی این رقم را به‌ عنوان یکی از منابع درآمدی در بودجه ۹۸ مشخص کرده که مردم در شرایط رکود اقتصادی کسب و کار مناسبی ندارند چه رسد به اینکه بخواهند مالیات بیشتری پرداخت کنند لذا دولت به جای افزایش میزان مالیاتی که از مردم می‌گیرد باید به فکر افزایش پایه‌های مالیاتی به‌ جای درآمد بیشتر از مردمی باشد که بطور معمول مالیات سالانه خود را به موقع پرداخت می‌کنند.

برخی از دستگاه نیز ردیف‌های بودجه ای غیر ضرور در بودجه سالانه دارد که مجلس به نفع مردم و اقشار کم درآمد این ردیف‌ها را باید حذف یا کاهش دهد که دولت قدرت مانور بیشتری برای رسیدگی به معیشت مردم و اقتصاد خانواده داشته باشد. هزینه‌های جاری دولت از دیگر موضوعاتی است که مجلس در بررسی بودجه باید به آن توجه ویژه داشته باشد و تا جایی که امکان دارد از بودجه جاری دولت کاسته و بر بودجه عمرانی که معنی و مفهوم آن ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است بیفزاید. کلام آخر اینکه بودجه ۹۸ با توجه به شرایط خاص کشور و برنامه‌های آمریکا نیازمند خانه تکانی اساسی است تا بتوانیم سال آینده نیز نظیر سال ۹۷ اقتصاد کشور را مدیریت کنیم و در جنگ اقتصادی نیز پیام مناسبی به آمریکا بدهیم.

* فاطمه سعادتی- خبرنگار

پاسخ دادن