بیشترین نرخ سود بانکی در کدام کشورهاست؟

بیشترین نرخ سود بانکی در کدام کشورهاست؟
اقتصادبرتر

بیشترین نرخ سود سپرده بانکی متعلق به کدام کشورهاست؟

تهران – اقتصادبرتر – ۸ مهر ۹۸

ایران با نرخ سود  سپرده یکساله ۱۵ درصد در رتبه چهارم قرار دارد.

پاسخ دادن