تاکسی توروخدا ، خسته شدم

تاکسی در باران و برف
اقتصاد برتر

مشغول کار اداری بودم و متوجه ریزش دانه های باران پشت پنجره دفتر کار شدم. هم خوشحال شدم و هم ناراحت! خوشحال بخاطر اینکه چند سالی است دچار تنش آبی هستیم و ناراحت برای مشکلاتی که برای برگشت به خانه در انتظارم بود…

تهران- اقتصاد برتر- ۲ دی ۹۷

نمی دانم چه حکایتی است که هر وقت بارش باران و برف
داریم…ترافیک پرحجم و خسته کننده چهره شهر را به هم می ریزد . تاکسی هایی
که  قبل از باران به وفور می دیدی یکدفعه
غیبشان می زند! اسنپ و تپسی که جای خود دارد!

البته تک و توک تاکسی پیدا می کنی اما فقط دربست! کافی است
این کلمه از دهانت در آید آنوقت می بینی چندین تاکسی که نمی دانی کجا پنهان بودند
سروکله اشان پیدا می شود و مسیری که با مبلغ معمولی همیشه می بردند حالا با پرداخت
کرایه چند برابری هم نمی برند.

گاه فکر می کنی انگار باران سمی آمده که اینگونه تاکسی ها
غیبشان می زند! انصاف داشته باشیم تاکسی برای شرایط خاص است که به مردم سرویس بدهد
و به آن ها کمک کند ولی این روزها همه چیز در شهر ما برعکس شده ؟!

وسایل حمل و نقل عمومی هم که در تهران زیرساخت مناسب ندارد . چند روز پیش مجری برنامه ای در رسانه ملی گفت در شهرستان هایی غیر از تهران تاکسی باید مدت ها در نوبت بماند تا مسافر پیدا کند . آنوقت در تهران این شهر هزار رنگ ، مسافر باید دنبال تاکسی باشد تا حتی یک مسیر مستقیم را طی کند .

* اکرم صدیقی- سردبیر سایت

پاسخ دادن