تحلیل پیش نگر پوند در سال ۲۰۱۹

اقتصاد برتر

تحلیل این ارز برای سال جدید دارای نقاط ابهام زیادی است هرچند ارز سودآوری برای ۲۰۱۹ است و با هر شایعه و خبر درباره برگزیت نزولی یا صعودی شدید می شود و با هر خبر خوب یا بد اقتصادی به نقطه تعادل باز می گردد.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۶ دی ۹۷

به گزارش #اقتصاد_برتر تحلیل این ارز برای سال جدید دارای نقاط ابهام زیادی است هرچند ارز سودآوری برای ۲۰۱۹ است و با هر شایعه و خبر درباره برگزیت نزولی یا صعودی شدید می شود و با هر خبر خوب یا بد اقتصادی به نقطه تعادل باز می گردد از اینرو می تواند در کنار حاشیه سود مناسب آدرنالین مورد نیاز بدن را نیز تامین کند !
سناریوهای احتمالی برای سال ۲۰۱۹ : چگونگی اجرای برگزیت بزرگترین چالش برای دولت بریتانیا در سال ۲۰۱۹ است . پیش بینی روند GBPUSD نیز وابسته به نتیجه برگزیت است . سناریوی اول : در صورت ادامه مذاکرات سخت بین اتحادیه اروپا و بریتانیا ارزش برابری پوند دلار میتواند تا سطح ۱.۲۰۰۴ نزول کند . سناریوی دوم : در صورت عدم توافق و خروج یکجانبه انگلستان از اتحادیه اروپا این جفت ارزمی تواند تا ناحیه تاریخی ۱.۰۷۰۴ در سال ۱۹۸۵ سقوط کند . سناریوی سوم : شاید در نهایت انگلستان و اتحادیه اروپا در مورد برگزیت به توافق برسند یعنی دستیابی به هدف قیمتی اولیه ۱.۳۰۳۴ در همان ثانیه اول پس از توافق خوش بینانه .
در صورت اجرای سناریوی اول و سقوط پوند دلار به نقطه حمایتی ۱.۲۰۰۴ انتظار می رود که این جفت ارز ابتدا وارد منطقه حمایتی ۱.۲۲۰۴ تا ۱.۲۴۰۴ شوند و سپس با ادامه خبرها به ریزش ادامه دهند . البته منطقه حمایتی ۱.۲۰۰۴ یک نقطه بازگشتی مهم پس از برگزاری همه پرسی برگزیت در ماه مارچ ۲۰۱۷ بود این منطقه حمایتی از دسامبر ۱۹۸۴ تا فوریه ۱۹۸۵ نیز منطقه خرید برای سرمایه گذاران بود از اینرو مورد توجه بازار است .
اثرات خارجی ۲۰۱۹ بر پوند : در کنار بحران برگزیت که هر لحظه بر قیمت پوند اثر می گذارد عوامل خارجی زیادی نیز در این قیمت گذاری دخیل هستند . احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزو امریکا در ۲۰۱۹ سبب کاهش ارزش احتمالی پوند در برابر دلار می شود . در ناحیه اروپا بحران های سیاسی مانند تنش اروپا و ایتالیا بر قیمت برابری یورو پوند EURGBP اثر گذار است .
تحلیل اقتصادی پوند : انتظار می رود که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه انگلستان از ۱.۳ به ۱.۶ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یابد ولی این میزان رشد GDP بریتانیا در میان کشورهای G7 کمترین میزان رشد است . بهمین خاطر دولت بریتانیا در سال جدید هزینه های خود را افزایش خواهد داد و در کنار این افزایش هزینه شاید در یک برهه زمانی مالیات را کاهش دهد . اجرای این سیاستها به صادرات انگلستان کمک می کند . چشم انداز اقتصادی بریتانیا برای ۲۰۱۹ سبب می شود تا تورم در حیطه ۲ درصد تحقق یابد . از اینرو بیکاری به پایین ترین حد ۴ درصد و دستمزد در انگلستان به ۳ درصد افزایش یابد . با این حرکت اقتصادی احتمالی در سال ۲۰۱۹ بانک مرکزی انگلستان ترغیب می شود تا حداقل یک بار در سال ۲۰۱۹ نرخ بهره را افزایش دهد . البته اجرای تمام احتمالات اقتصادی این پاراگراف در صورتی تحقق می یابند که چشم انداز برگزیت مثبت باشد و پارلمان با نخست وزیر همراه باشد . در غیر اینصورت بیکاری ۷.۵ درصد ، تورم ۶.۵ درصد و قیمت خانه تا ۳۰ درصد افزایش می یابند . در این میان بانک مرکزی انگلستان خود را برای هر نوع احتمالی آماده کرده است . در حالت خوش بینانه احتمال افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۱۹ به ۱.۰ درصد و در سال ۲۰۲۰ به ۱.۲۵ درصد دور از انتظار نیست .
تقویم برگزیت در سال ۲۰۱۹ : در تاریخ ۲۱ ژانویه برای اولین بار در سال جدید ادامه توافق برگزیت در پارلمان انگلستان بازنگری می شود . در ماه فوریه ، پارلمان اروپا رای گیری برگزیت را به شور می گذارد . در تاریخ ۲۹ مارچ عضویت بریتانیا بطور رسمی در اتحادیه اروپا به پایان می رسد و دوره انتقالی آغاز می شود ( این دوره گذار برای اتحادیه اروپا و بریتانیا سخت و پرتنش است هر دو باید برای جزئیات یک معامله تجاری جدید آماده شوند ) . ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ ، این روز پایان دوره انتقال برگزیت است هر چند مذاکره کننده اتحادیه اروپا معتقد است تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ نیز بطول می انجامد .
پیش بینی نهادهای مالی پولی برای GBPUSD در سال ۲۰۱۹ : بانک TD روند جفت ارز را صعودی و هدف قیمتی را ۱.۳۴۰۴ ، بانک ING روند را صعودی و هدف قیمتی را ۱.۴۱۰۴ ، بانک ملی استرالیا روند را صعودی و هدف قیمتی خود را ۱.۴۰۰۴ ، رویال بانک کانادا روند را نزولی و هدف قیمتی ۱.۲۵۰۴ را اعلام کرده اند.

*تحلیل علی حیدری-کارشناس ارز بین الملل-کاری از گروه رسانه ای اقتصاد برتر

پاسخ دادن