تغییرات قیمت بازار جهانی بورس 14-19مرداد 98

تغییرات قیمت بازار جهانی بورس 14-19مرداد 98

با نمودار اختصاصی #اقتصادبرتر نوسانات قیمت بازارهای جهانی بورس در هفته‌ای که گذشت را دنبال کنید.

تهران – اقتصادبرتر  – 20 مرداد 98

 

پاسخ دادن