تکنیک جدید مدیران کشور|مرتضی یوسفی طهارم| تلگرام

تکنیک جدید مدیران
اقتصاد برتر

“تکنیک شرایط را آنچنان آشفته و خراب کن که اگر اندکی بهبود دادی موفقیت بزرگ و توانایی خارق العاده محسوب شود “

تهران- اقتصاد برتر- ۲۳ دی ۹۷

برای درک بهتر این تکنیک کافی است به نمودار قیمت ارز دقت کنیم
اگر دلار ۳۷۰۰ تومانی به ۱۹۰۰۰تومان رسانیده شد و سپس به ده هزار تومان و فقط چند روزی در این کانال باقی ماند موفقیت بزرگ تلقی شد و تشکر ویژه می‌طلبد .
“قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید “
ما اساسا برای درک “عافیت حداقلی” نیازمندیم که در دوره های کوتاه مدت “مصایب بزرگ “اقتصادی را تجربه کنیم و هر چه مصیبت عظیم تر درک عافیت بیشتر.

*مطالب مطروحه در نوشته فوق مربوط به نویسنده آن در شبکه های اجتماعی می باشد، رسانه اقتصاد برتر تنها آن را بازنشر داده است و هیچکدام از تحلیل های آن را تایید یا رد نمی کند*

پاسخ دادن