حداقل دستمزدها در ایران و ۵۰ کشور جهان

اینفوگراف-حداقل دستمزد
اقتصادبرتر

حداقل دستمزدها در ایران و ۵۰ کشور جهان برای کار تمام وقت براساس دلار (۲۰۱۸ میلادی)

تهران- اقتصادبرتر-۲۳ بهمن ۹۷

کاهش شدید ارزش ریال، سطح دستمزدها در ایران را در حد فقیرترین کشورهای جهان تنزل داده است.

پاسخ دادن