حلقه دوم طرح ترافیک تهران

اقتصادبرتر

رئیس پلیس پایتخت: طرح جدید ترافیک از ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح اول تیرماه ۹۸ جایگزین طرح زوج یا فرد سابق در همان محدوده شده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲ تیر ۹۸

سردار حسین رحیمی با بیان اینکه طرح جدید به رینگ دوم طرح ترافیک مشهور است، گفت: شهروندان و به‌ خصوص رانندگان باید توجه داشته باشند که با اجرای طرح جدید هیچ تغییری در محدوده و ساعت اجرای طرح ترافیک اصلی ایجاد نشده است بلکه تغییرات در شیوه ورود خودروها به محدوده طرح زوج یا فرد رخ داده است و با حدف محدودیت تردد برحسب شماره پلاک به تمامی خودروهای پلاک تهران این اجازه داده شده که در هر فصل در مجموع ۲۰ روز را بتوانند وارد این محدوده شوند بنابراین عملاً طرح زوج یا فرد حذف شده و تردد در این محدوده برای تمامی خودروهای پلاک تهران ۲۰ روز در هر فصل مجاز است و برای تردد بیش از ۲۰ روز باید بر حسب قیمت‌هایی که مربوط به شهرداری است عوارضی را پرداخت کنند و سپس وارد محدوده شوند.

وی افزود: خودروهای دارای پلاک غیر از تهران نیز می‌توانند در هر فصل ۱۵ روز وارد این محدوده شوند.

پاسخ دادن