حل مشکلات اقتصادی با حل مشکلات سیاسی|مرتضی یوسفی طهارم|تلگرام

کاستی فرهنگ-سیاست- اقتصادکاستی فرهنگ-سیاست- اقتصاد
اقتصادبرتر

بنظرم مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد،مگر مشکلات سیاسی کشور حل شود،ومشکلات سیاسی کشور حل نخواهد شد،مگر مشکلات فرهنگی ما حل شود.

تهران- اقتصادبرتر- ۰۸ اسفند ۹۷

باید بدانیم مشکلات فرهنگی ما حل نخواهد شد مگر اینکه بپذیرم که ما مشکل فرهنگی بزرگی داریم .
تا زمانیکه فکر میکنیم که اصلی ترین مسئله کشور اقتصاد است و باید برای حل آن تلاش کرد هر لحظه بر حجم و ابعاد مشکلات اقتصادی ما افزوده خواهد شد.

برای مثال افزایش بی رویه قیمت گوشت اگر چه به ظاهر مشکل اقتصادی است ولی در حقیقت نشانه فقدان تدبیر مناسب در نظام سیاسی است.
ایستادن و تحمل صف گوشت در این عصر به جای پاسخگو کردن مسئولان و اصلاح نظام سیاسی نشانه ای آشکار از مشکل فرهنگی است.

پاسخ دادن