درصد تمرکز سهم اقتصاد در پایتخت کشورهای مختلف جهان

سهم اقتصاد در پایتخت های جهان
اقتصاد برتر

سهمی که اقتصاد پایتخت های مختلف جهان برعهده دارند در اینفوگراف مشخص شده است. سئول پایتخت کره جنوبی از بقیه پیشتازتر است.

تهران- اقتصاد برتر- ۲ دی ۹۷

پاسخ دادن