دستمزدهای کم سودآورترین شرکت دنیا

دستمزدهای کم سودآورترین شرکت دنیا

مدیران آرامکو نصف مدیران شورون و اکسون موبیل دستمزد می‌گیرند !!

تهران – اقتصادبرتر – 8 آذر 98

به گزارش #اقتصادبرتر، مدیرانی که سودآورترین شرکت های جهان را اداره می کنند به طرز عجیبی دستمزد کمی می گیرند.

پاسخ دادن