دلار ۵۰۰۰ تومان می شود؟

افزایش قیمت دلار ادامه یافت و علیرغم ادعاهای مقام های دولت و بانک مرکزی قیمت آن از ۵۰۰۰ تومان بیشتر می شود.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۴ بهمن ۹۶

افزایش قیمت دلار ادامه یافت و علیرغم ادعاهای مقام های دولت و بانک مرکزی قیمت آن از ۵۰۰۰ تومان بیشتر می شود.

بعد از کاهش بسیار اندک در قیمت دلار و بازگشت آن به کانال ۴۶۰۰ تومان، بار دیگر روند قیمت ها برعکس و دلار وارد کانال ۴۷۰۰ تومان شد. شواهد نشان می دهد که این وضعیت ادامه می یابد و با افزایش ۱۰ درصدی نرخ انواع ارز؛ باید انتظار دلار ۵۰۰۰ تومانی را داشت.

عدم دسترسی ایران به عایدات ارزی، افزایش میزان واردات و درخواست ارز برای نیازهای مصرفی مانند سفرهای خارجی و … باعث شده است تا واقعیات بازار خود را بر مانورهای تبلیغاتی مقام های دولتی تحمیل کند.

واقعیت این است که بانک مرکزی ارز کافی برای تخصیص به واردکنندگان ندارد و به عنوان مثال؛ برخی در ماجرای عدم تخصیص ارز برای واردات برنج آنهم پس از تشکیل ستاد تنظیم بازار؛ شاکی بودند و بانک مرکزی را به تعلل در عمل به قانون متهم کردند. غافل از اینکه بانک مرکزی ارزی برای اختصاص به محل های مورد نظر در اختیار ندارد و به افزایش نرخ ارز تن خواهد داد.

دلار در یک سال اخیر بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است و در صورت عبور از کانال ۵۰۰۰ تومان این افزایش قیمت به ۳۰ درصد خواهد رسید.

بانک مرکزی از کنترل نرخ ارز کنار کشید

اقدام بانک مرکزی در ارائه خریداران عمده ارز به سازمان امور مالیاتی نشان می دهد که این نهاد متولی پول از کنترل نرخ ارز ناامید شده و به دنبال نمایش به جای عمل است.

محمدعلی کریمی سخنگوی بانک مرکزی درباره اقدام این بانک در معرفی خریداران اصلی ارز به سازمان امور مالیاتی گفت: هدف اصلی این بخشنامه، حرکت به سمت ایجاد شفافیت بیشتر در حوزه اقتصاد کشور و مدیریت بازار ارز است… بانک برای مدیریت بازار ارز و در پی توافقی که با سازمان امور مالیاتی داشت و تکالیف قانونی که بر عهده او گذاشته شده موظف است که این شفافیت را ایجاد کند از این جهت برای این هدف و جلوگیری از اقدامات سوداگرانه، دلالی و یا قاچاق ارز، با توجه به اطلاعات و گزارش هایی که برگرفته از سامانه نظارت ارزی (سنا) است گزارشی را به سازمان امور مالیاتی تقدیم کرد.

این اظهارات از طرف نهادی که در راستای شفافیت! حداقل نظارت ها را بر موسسات مالی و شبکه بانکی اعمال نکرده و بانک های خصوصی؛ بعضا گزارش های عادی سالانه خود را هم از آن دریغ می کنند؛ نشان می دهد که پای یک نمایش در میان است و بانک مرکزی برنامه ای برای ثبات بخشیدن به تغییرات نرخ ارز ندارد.

پاسخ دادن