دهه گمشده اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در سال ۹۹
اقتصادبرتر

آخرین دهه قرن چهاردهم شمسی، دهه گمشده “Lost Decade” اقتصاد ایران است.

تهران – اقتصادبرتر – ۵ اردیبهشت ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر ، در کنار ناکارآمدی و فساد در دولتها، دو شوک ارزی-تورمی که شوک سال ۱۳۹۷ بزرگترین در تاریخ کشور است و تحریمهای سنگین «رشد اقتصادی بی کیفیت و پایین، غیرمردمی شدن اقتصاد، بالاترین میزان سقوط ارزش پول ملی، سرمایه گذاری ناچیز و فرسودگی بخشهای مولد، سلطه بخشهای مالی و رانتی بر فعالیتهای مولد، رکود تورمی مزمن، اخذ مالیات سنگین نامرئی تورمی از طبقات پایین و متوسط، تنزل مستمر درآمد و سطح معیشت عامه مردم و افزایش فقر و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی» را به همراه داشته است.

“زمان تنگ است. دولت باید کسری بودجه‌اش را با اخذ مالیات جبران کند. صنایع صنعتی-معدنی-پتروشیمی خصولتی امسال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود می‌کنند.

نیمی از کسری بودجه دولت از محل اخذ مابه‌التفاوت قیمت ارز که سود کلانی نصیب این بنگاه‌ها کرده قابل تامین است.”

بنگاه صنعتی-معدنی با افزایش سود ۱۲۵ درصد

مجموع سود (قبل از مالیات) ۱۷ بنگاه صنعتی و معدنی خصولتی در نه ماهه سال ۱۳۹۷ به ۴۶۵ هزار میلیارد ریال بالغ گردید که در کل سال ۱۳۹۷ بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شود.

سود این ۱۷ بنگاه در نه ماهه سال ۱۳۹۶. ۲۰۷ هزار میلیارد ریال بود که در مدت مشابه در سال ۱۳۹۷، ۱۲۵ درصد افزایش یافت.

افزایش سود حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بنگاه های رانتی در نتیجه افزایش نرخ ارز حاصل شد.
در شرایطی که هزینه های تولید (ریالی) این واحدها افزایش چندانی پیدا نکرد، این واحدها با فروش بر مبنای قیمت دلار منافع کلانی را از افزایش نرخ ارز کسب کردند.
شایسته است که دولت با اخذ مابه التفاوت (هزینه های تولید و قیمت های فروش) و لغو همه معافیت های مالیاتی، بخشی از بار تحریم ها و هزینه های اداره کشور را از مردم به این واحدهای رانتی سودآور منتقل کند.

*احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصاد

پاسخ دادن