روند نوسانات ارزی در ایران و جهان

روند نوسانات ارز و چالش های اقتصادی ایران و جهان

تهران- اقتصاد برتر- ۲۲ فروردین ۹۷

دلار آمریکا تا سال ۲۰۴۵ همچنان در درجه اول از مبادلات ارزی قرار داشته و پس از آن ارز ین رقیبی برای آن محسوب می شود.

 

پاسخ دادن