رکورد زنی چینی +اینفوگراف

در ژانویه ۲۰۱۸ ، صادرات نفت ایران به چهار کشور آسیایی چین،ژاپن،کره جنوبی و هند به مرزیک میلیون و ۷۰۰ هزار در روز رسید که نسبت به ژانویه ۲۰۱۷ ، ۳.۳ درصد افزایش داشت.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۳ اسفند ۹۶

در ژانویه ۲۰۱۸ ، صادرات نفت ایران به چهار کشورآسیایی چین،ژاپن،کره جنوبی و هند به مرزیک میلیون و ۷۰۰ هزار در روز رسید که نسبت به ژانویه ۲۰۱۷ ، ۳.۳ درصد افزایش داشت.این میزان رشد در حالی است که صادرات نفت ایران به کشورهای ژاپن ، کره جنوبی و هند با کاهش همراه بوده و صادرات به چین ، این کسری راجبران کرده است .این کشور در ژانویه امسال ، روزانه ۷۴۸ هزار و ۷۱۵ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است.

*روزنامه سازندگی

پاسخ دادن