سوءتفاهم‌ها در مورد اقتصاد رفتاری|مصطفی نصراصفهانی

سوءتفاهم‌ها در مورد اقتصاد رفتاری|مصطفی نصراصفهانی

آنچه که امروزه به عنوان اقتصاد رفتاری شناخته می‌شود اساسا ربط چندانی به رفتارگرایی ندارد.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۷ مرداد ۹۸

⭕️◻️سوءتفاهم‌ها در مورد اقتصاد رفتاری(۱)

▫️یکی از سوء‌تفاهم‌هایی که اهالی دانشگاه، بخصوص آن‌ها که با روش‌شناسی علوم آشنایی دارند، در رابطه با اقتصاد رفتاری دچارش هستند این است که «اقتصاد رفتاری» را زیرشاخه‌ای از «رفتارگرایی(Behaviorism)» می‌دانند!

▫️استفاده از واژه توصیف‌کننده «رفتاری» در نامگذاری دانش اقتصاد رفتاری منشأ این سوءتفاهم است. حتی اوایل عده‌ای آن را زائد می‌دانستند چرا که اساسا علم اقتصاد را علم مطالعه رفتار می‌دانستند.

▫️اما خودِ استفاده از واژه رفتاری هم بخاطر ریشه‌های این دانش در تحلیل تصمیم‌گیری رفتاری(Behavioral Desicion Analysis) است.

▫️آنچه که امروزه به عنوان اقتصاد رفتاری شناخته می‌شود اساسا ربط چندانی به رفتارگرایی ندارد!

▫️در واقع، اقتصاد رفتاری روی روانشناسی شناختی(Cognitive Psychology) سوار شده است و می‌دانیم که روانشناسی شناختی در جهتی کاملا متضاد با رفتارگرایی و بعد از آن ظهور پیدا کرد!

▫️اقتصاد رفتاری زیرشاخه ای از علوم شناختی است.

✍🏼مصطفی نصراصفهانی

پاسخ دادن