سیاست حمایت از مستاجران یا دستکاری بازارها؟

بازار اجاره مسکن
#اقتصادبرتر

چرا دولت ریشه‌ای حل کردن مسائل را رها کرده و به دستکاری بازارها می‌پردازد؟

تهران – اقتصاد برتر – ۲۸ تیر ۹۸

پیرزنی را تصور کنید که با سه فرزند کوچک محصل در یک خانه دو طبقه ای که از شوهرش برایش مانده زندگی میکند و خرج زندگی را از اجاره اتاقهای طبقه بالا با آشپزخانه و دستشویی مشترک به دست می آورد و به زور زندگی می گذراند. حال هزینه ها چند برابر شده. مرغ کیلویی ۶ تومن شده ١۴ تومن. سیب زمینی ٢ تومنی شده ۶ تومن و و و! حتی دستمزدهای کارگر ساده ای که اتاقهای خونه اش را اجاره کرده، ۴٠ درصد افزایش یافته. حالا آیا این خانم حق ندارد اجاره خانه اش را بیشتر کند که ظلم به مستاجر هست؟!

تاجری را در نظر بگیرید که ترجیح داده که پول خرید خانه را سرمایه کند و مستاجر یک واحد ١۶٠ متری است. این تاجر محترم، از قبل تغییرات نرخ ارز توانسته است در طول یکسال گذشته میلیاردها به جیب بزند. آیا اگر صاحبخانه این تاجراجاره را زیاد کند، ظلم کرده؟!

شاید گفته شود که این مثالها خیلی کم اتفاق می افتد ( که اتفاقا اینگونه نیست!) و بنابراین در کلیت سیاست گذاری دیده نمیشود! در حالیکه سیاستهای بهتری است که میتواند این خطاها را نداشته باشد.

چرا باید ریشه مسائل را رها کرد و به دستکاری بازارها پرداخت؟!

✍️محمود اولاد

پاسخ دادن