سیل و فرهنگ بیمه

دولت باید هم چون آموزش خیلی از موضوعات در مدارس چه مفید و یا غیر مفید اقدامات لازم را جهت آموزش سواد، علم و فرهنگ بیمه و پول و حتی مسائل مالی را در کنار آموزش های دیگر خود به صورت جدی انجام دهند.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۰ فروردین ۹۸

در سیل شمال: شهرداری آق قلا با پرداخت حق بیمه ۳ میلیون و پانصد هزار تومان؛ ۲۵۰۰ خانوار را تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی با پوشش سیل و هر خانوار ۲۵ میلیون تومان پوشش مالی دارد؛ یعنی شرکت بیمه ۶۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعهد جبران خسارت دارد.

به عبارت دیگر هر خانواده حدود ۱۴ هزار تومان حق بیمه پرداخت کرده است و ۲۵ میلیون تومان پوشش مالی در قبال خطرات یاد شده دارد. چه مکانیسم اقتصادی بهتر از این؟

خلاصه کلام :
دولت باید هم چون آموزش خیلی از موضوعات در مدارس چه مفید و یا غیر مفید اقدامات لازم را جهت آموزش سواد، علم و فرهنگ بیمه و پول و حتی مسائل مالی را در کنار آموزش های دیگر خود به صورت جدی انجام دهند، زیرا در صورت عدم وجود سیستم مالی و بیمه ای مناسب، بخش بزرگی از خسارات را دولت ها باید جبران نمایند که همیشه محقق نشده است و خسارات بعدی سنگین تری نظییر فقر و حاشیه نشینی و انواع بزهکاری را بر کشور و مردم تحمیل خواهد کرد.

باید گفت پیشگیری بواسطه بیمه بدلیل مشارکت مردم در پرداخت حق بیمه، هزینه های کمتری را نیز برای دولت مردان چه در عرصه داخلی و چه بین المللی تحمیل خواهد نمود.

امیدوارم روزی در کشور عزیزم ایران شاهد بالاترین فرهنگ بیمه و مسائل #اقتصادی را از ابتدایی ترین سطوح تا عالی ترین رده ها در تمامی سطوح سنی شاهد باشیم.

*سجاد تبریزیان

پاسخ دادن