سیگنال های تعمیق رکود اقتصادی در کشور

رفع سوءاثر چک برگشتی فاقد شکایت، پس از ۳ سال

انتشار آمار چک های مبادله ای تیرماه ۱۳۹۸ کشور از سوی بانک مرکزی ابعادی از تعمیق رکود اقتصادی در کشور را نشان می دهد.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۵ مرداد ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر انتشار آمار چک های مبادله ای تیرماه ۱۳۹۸ کشور از سوی بانک مرکزی ابعادی از تعمیق رکود اقتصادی در کشور را نشان می دهد.

🔺 در تیر ماه ۹۸، در کل کشور بالغ بر ۷۱۷ هزار فقره چک به ارزش حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است.

🔺 در تیر ماه ۹۸، چک های برگشتی نسبت به ماه قبل (خرداد ماه ۹۸) از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۶/۳ درصد و ۱۹/۲ درصد افزایش نشان می دهد.

🔺از سوی دیگر گزارش بانک مرکزی نشان می دهد در کل کشور از نظر تعداد ۹۶ درصد و از نظر ارزش ۹۳/۶ درصد از کل چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

به نظر می رسد هدف گذاری رونق تولید برای سال ۹۸ جهت جلو گیری از تعمیق رکود اقتصادی در کشور هوشمندانه بوده، لیکن باید دید برنامه دولت برای عملیاتی نمودن رونق تولید حتی به صورت نسبی و جلوگیری از تعمیق رکود در سال جاری چیست.

✍️ عباس علوی راد

پاسخ دادن