ظرفیتهای ایران برای خروج از تله استراتژیک

ظرفیت های استراتژیک ایران
اقتصاد برتر

کشوری هستیم که طی دهه های اخیر، مداوم مسایل خود را حل نکردیم و صورت مسئله را عوض کردیم. ابرچالش‌های بیکاری، محیط‌زیست و منابع آبی، نظام بانکی و سیاستگذاری‌های پولی ‌و تحریمها طی دو دهه آینده جدی است.

به گزارش #اقتصادبرتر ، وابستگی جی‌دی‌پی ایران به واردات ٢٢ درصد است که یکی از کمترین‌هاست در دنیا. ما یکی از بسته‌ترین اقتصادهای دنیا را داریم در کنار ژاپن.‌ تولید در کشور ما وابستگی زیادی به نرخ ارز ندارد.

دومین ظرفیت استراتژیک نسبت بدهی دولت به جی‌دی‌پی است که ٢٩ درصد است که متوسط جهانی ۸۲ درصد است.

ظرفیت سوم دارایی‌های دولت است که بیش از ۴۰۰ درصد جی‌دی‌پی است که رتبه سوم پس از نروژ و روسیه هستیم.

ایران دارای مرزهای طبیعی است، برخلاف دیگر کشورهای منطقه که در تاب‌آوری یک کشور بسیار مهم است.

ما در محاسبه نابرابری تنها کشور خاورمیانه هستیم که در رده کشورهای اروپایی هستیم. یعنی تبعیض احساس می‌شود اما قابل مقایسه با کشورهای خاورمیانه نیست.

این در حالی است که سیاست‌های یارانه‌ای و ارزی در حال زیاد کردن نابرابری است و این بسیار خطرناک است.

*صادق الحسینی

پاسخ دادن