ظرفیت بنادر بزرگ جهان

ظرفیت بنادر بزرگ جهان
اقتصاد برتر

ظرفیت بنادر بزرگ جهان نشان می دهد بنادر چین بیشترین ظرفیت را به خود اختصاص داده اند.

تهران- اقتصاد برتر- ۲۲ آذر ۹۷

بنادر چین حدوداً ٧٠٪‏ از کل ظرفیت ١٠ بندر برتر دنیا را در اختیار دارند.

🔻در این بین بندر شانگهای با جابجایی بیش از ٣٧ میلیون کانتینر ٢٠ فوتی بزرگترین بندر جهان معرفی شد.

🔻این رقم بیش از ٢۵٪‏ از کل تجارت چین از این بندر دولتی صورت می گیرد. ضمن اینکه عملکرد این بندر نسبت به سال ٢٠١۶ حدوداً ١/۶٪‏ رشد داشته است.

🔻بندر سنگاپور با حدود ٣١ میلیون کانتیر در رتبه دوم قرار دارد. بندر جبل علی امارت هم در رتبه نهم دنیاست.

🔻بندر شهید رجائی(بزرگترین بندر ایران) در سال گذشته حدود ٢/۵ میلیون کانتینر را تخلیه و بارگیری کرده است.

پاسخ دادن