فهرست اخراجی های ترامپ +اینفوگراف

از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا موج بی سابقه از اخراج شدن ها در کاخ سفید راه افتاده و به ۱۸ رسیده است. اینفوگراف زیر اخراجی های ترامپ را نشان می دهد.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۲ اسفند ۹۶

از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا موج بی سابقه از اخراج شدن ها در کاخ سفید راه افتاده و به ۱۸ رسیده است.

پاسخ دادن