لغو ممنوعیت صادرات دام زنده ابلاغ شد + سند

گمرک ایران «رفع ممنوعیت صادرات دام زنده مولد غیرگوشتی و نیز صادرات پریفرم» را ابلاغ کرد.

تهران – اقتصاد برتر – ۶ دی ۹۷

به گزارش اقتصاد برتر، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک، در بخشنامه ای به کلیه گمرکات اجرایی موضوع رفع ممنوعیت صادرات دام زنده مولد غیرگوشتی و نیز صادرات پریفرم را ابلاغ کرد.

در قسمتی از این بخشنامه خطاب به گمرکات اجرایی آمده است: دستور فرمایید پس از اخذ تاییدیه سیستمی وزارت جهاد کشاورزی (در خصوص مولد نژاد و غیرگوشتی بودن دام های صادراتی) و ضمن اعمال ضوابط قرنطینه دامی با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

پاسخ دادن