مخاطبان چگونه از اخبار تغذیه می کنند؟ + اینفوگراف

همانند تنوع تغذیه و ضرورت انتخاب رژیم غذایی مناسب، با گسترش یافتن رسانه های نوین و سرعت انتشار آنها و سیل انبوه اطلاعات رد و بدل شده، مخاطبان و مصرف کنندگان نیز ناچار به در پیش گرفتن نوعی رژیم رسانه ای شده اند. در این مقاله و اینفوگرافی مرتبط با مفهوم «رژیم رسانه ای» آشنا می شوید.

تهران – اقتصاد برتر – ۹ اسفند ۹۷

در تصویر فوق که به «هرم رژیم مصرف رسانه‌ای» معروف است، به خوبی می‌توان جایگاه مصرف هر رسانه و فعالیت را در مجموع هرم مصرف رسانه‌ ای فرد دید.

به گزارش #اقتصادبرتر در کل نکته قابل توجهی که به بهانه این اینفوگرافی زیبا می‌توان به آن اشاره کرد، این است که امروزه مصرف رسانه ای افراد کاملاً در هم تنیده و پیوسته است به این معنی که فرد معمولاً به قصد سرگرمی ممکن است وارد شبکه شود و در ادامه بر روی دستگاه خود به تماشای فیلم از یوتیوب بپردازد و بلافاصله به موضوعی علاقه مند شده و به جست و جوی اخبار پیرامون آن بپردازد.

برای مصرف خبر و کسب اطلاع و خبر رسانی نیز همین الگو صادق است، یعنی ممکن است پژوهشگران برای مطالعه و انجام پژوهش، ارقام و میزان مصرف را از هم تفکیک نمایند. اما نباید فراموش کنیم که از دید مخاطب/مشتری همه این فعالیت ها می تواند در لحظاتی متوالی اتفاق بیفتد و دست کم تفکیک پررنگی بین آنها وجود نداشته باشد.

توجه به این نکته ازآنجا ضرورت می‌یابد که در این عصر رسانه‌ ای و با این الگو و رژیم های مصرف پیچیده که فرد دائماً و در فواصل کوتاه بین ابزارهای مختلف و فعالیت های مختلف (حتی به شکل ناخودآگاه) در حال جابه جایی است، خبر رسانی نیز باید از الگوهای جدید و منطبق با این فضا استفاده نماید، در غیراین صورت روز به روز سهم کمتری در رژیم مصرف رسانه ای علی الخصوص با واسطه رسانه های جدید و اجتماعی خواهد داشت.

پاسخ دادن