مرور سبد تسهیلاتی بانک‌ها در بهار

اقتصاد برتر

بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در خرداد ۹۸ نشان می‌دهد،مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری ۱/ ۱۳۳۳۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال ۹۷ که ۷/ ۱۳۰۰۱ هزار میلیارد ریال بود ۶/ ۲درصد افزایش یافته است.

تهران – اقتصاد برتر – 20 شهریور 98

به گزارش #اقتصادبرتر، همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ۲/ ۶ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مشارکت مدنی ۵/ ۳۰درصد و فروش اقساطی با ۱/ ۲۹درصد است.

به لحاظ عددی در پایان خردادماه سال جاری ۷/ ۸۳۱ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند سال ۹۶ که

 ۹/ ۷۸۴ هزار میلیارد ریال بوده، ۶ درصد رشد نشان می‌دهد. بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تجاری کشور در پایان خرداد ۹۸ متفاوت بوده به نحوی که ۴/ ۸درصد از وام‌های بانک‌های تجاری قرض‌الحسنه بوده که رقم آن ۱/ ۱۸۱ هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌های تجاری در اسفند سال قبل از آن ۹/ ۱۶۷ هزار میلیارد ریال بوده است.

همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف در پایان خرداد ۹۸ نشان می‌دهد که ۱/ ۳درصد تسهیلات اعطایی به میزان ۷/ ۸۶ هزار میلیارد ریال در قالب قرض‌الحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل از آن ۳/ ۸۰ هزار میلیارد ریال بود.

پاسخ دادن