مرور هفتگی قیمت بیت‌کوین 12-18 مرداد 98

مرور هفتگی قیمت بیت‌کوین 12-18 مرداد 98

با نمودار اختصاصی #اقتصادبرتر نوسانات قیمت بیت‌کوین در هفته‌ای که گذشت را دنبال کنید.

تهران – اقتصاد برتر – 19 مرداد 98

پاسخ دادن