مزایای درج صحیح عنوان شغلی در سابقه بیمه

عنوان شغل واقعی کارگر در لیست بیمه صرفا برای آن دسته از کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به‌کار هستند، قابل اهمیت است.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۰ دی ۹۷

به گزارش اقتصاد برتر به نقل از YJC، عنوان شغل واقعی کارگر در لیست بیمه صرفا برای آن دسته از کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول بکار هستند قابل اهمیت است؛ بنابراین به تمام کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار هستند توصیه می‌شود، عنوان شغلی خود را در لیست‌های بیمه، با مراجعه به شعب سازمان تأمین اجتماعی، بررسی کنند.

چنانچه شغل مورد ادعای کارگر در کمیته مشاغل سخت و زیان آور با لیست بیمه مطابقت نداشته باشد، امکان برخورداری کارگر از مزایای بازنشستگی پیش از موعد مشکل خواهد بود.

برابر ماده ۲۴ دستورالعمل اداری موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار و به استناد ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، لیست ارسالی توسط کارفرما صرفا تا ۶ ماه قابل بررسی و اصلاح خواهد بود و پس از آن قطعی است.

پاسخ دادن