مشتری مداری رو به فراموشی

احترام به مشتری
اقتصادبرتر

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد، زمانی که وارد فروشگاهی می شوید با بی توجهی فروشنده روبه رو شده و حتی آنقدر فروشنده نسبت به مشتری بی اعتناست که نه تنها به وی خوشامد نمی گوید بلکه جواب سلامش را هم نمی دهد!

تهران – اقتصاد برتر – ۱۶ اردیبهشت ۹۸

اغلب یا گرم صحبت با تلفن است و یا تمام توجهش را معطوف به موبایل خود کرده است و گاه آنقدر سرد و بی تفاوت با مشتری برخورد می کنند که ناخودآگاه طرف معذب شده و با خود می گوید قطعاً بد موقع مزاحم فروشنده گرامی شده ام!

یا گاهی پیش می آید که واقعا قصد خرید لباسی را دارید ولی بعد از پرو متوجه می شوید که چندان مناسب شما نیست و روی تن شما نمی نشیند… و وقتی فروشنده با انصراف شما برای خرید مواجه می شود زیرلب غرغر کرده و نگاه های توهین آمیزی هم حواله تان می کند! که مجبور می شوید فروشگاه را ترک کنید. البته مواردی هم پیش می آید که با دخالت های بی‎شمار و اصرارهای فروشنده برای جلب رضایت مشتری روبرو می شویم که آن هم به نوعی آزاردهنده و غیرقابل تحمل است.

در چنین مواقعی واکنش شما با این حجم از بی احترامی چیست؟ مگر نه اینکه همیشه حق با مشتری ست و مشتری مداری یکی از مهمترین ارکان کسب و کار است؟!

اصولا همواره افراد جامعه نیازمند احترام متقابل هستند و این مهم در تعامل بین فروشنده و مشتری بیشتر ضرورت پیدا می کند. گاه لازم است وقتی مشتری با بی احترامی از سوی فروشنده مواجه می شود نسبت به رفتار آنان متذکر شود و جایگاهشان را به آنان گوشزد نماید. چرا که رضایت مشتری در درجه اول باید مدنظر قرار گیرد تا کسب و کار پر رونقی داشته باشند. چه بسا نیاز است افرادی که چنین کسب و کاری را انتخاب کرده اند آموزش هایی برای چگونگی نحوه برخورد با مشتری ببینند.

برخورد احترام آمیز و شایسته فروشندگان با خریدار، از ملزومات مشتری مداری است . نکته ای که در جامعه ما از دید فروشندگان تا حدود زیادی مغفول مانده است. چنانچه صاحبان کسب و کاری که لازم است تا تعاملات انسانی با افراد جامعه داشته باشند، توجه کنند که رفتارهای محترمانه با مشتریان را سرلوحه قرار دهند تا با بدست آوردن دل آنان بکوشند خدماتی ارائه دهند که از آنان مشتریان وفادار بسازند و نه اینکه همان افراد محدودی را هم که به آنان مراجعه می کنند از دست بدهند.

*فاطمه سعادتی

پاسخ دادن