معدن زیربناى اقتصاد کشور

الماسی، گفت: برای رونق اقتصاد و به تبع آن اشتغال و رفاه عمومی باید به بخش معدن توجه بیشتری شود.

تهران – اقتصاد برتر – ۶ دی ۹۷

به گزارش اقتصاد برتر به نقل از صدا و سیما، علی الماسی عضو هیئت مدیره خانه معدن ایران با تأکید بر اینکه برای رونق اقتصاد و به تبع آن اشتغال و رفاه عمومی باید به بخش معدن توجه بیشتری شود، اظهار کرد: اقتصاد را از هر زاویه‌ای نگاه کنیم با معدن ارتباط پیدا می‌کند، یعنی صنعت زمانی می‌توان رشد کند که معدن رشد کرده باشد و بتواند مواد اولیه صنعت را فراهم کند، پس معدن به عنوان یک زیربنا در زمینه اقتصادی مطرح است.

عضو هیئت مدیره خانه معدن ایران با بیان اینکه معدن موتور محرکه برای توسعه است، تصریح کرد: در کنار بحث معدن موضوع اکتشاف مطرح است، یعنی اگر چنانچه بخش اکتشاف رونق یابد به تبع آن بخش معدن رونق پیدا خواهد کرد.

الماسی ادامه داد: مواد معدنی ارزش‌های نهفته است، یعنی دولت در یک نقطه‌ای مطالعات اکتشافی انجام داده، اما این مطالعات رها شده و تنها کمکی که دولت می‌تواند به بخش خصوصی داشته باشد این است که این سرمایه نهفته که هیچ استفاده‌ای ندارد را در اختیار بخش خصوصی که دانش و کاردانی داشته باشد، بگذارد تا پس از واگذاری، آن سرمایه نهفته به حرکت در آید و مورد استفاده قرار گیرد و تبدیل به معدن شود.

عضو هیئت مدیره خانه معدن ایران در پایان گفت: با توجه به ذخایر فراوان و غنی می‌توان با اقتصاد معدنى کشور را اداره کرد و ایجاد اشتغال را افزایش داد چرا که از روز اکتشاف تا تولید و بهره برداری، زنجیره نیروهای انسانی در این صنعت جزء واجبات است و بخش معدن به عنوان زیربناى اقتصاد کشور نیاز به پشتیبانى و حمایت همه‌جانبه دارد.

پاسخ دادن