معیشت مردم عرصه آزمون و خطا نیست

تصمیمات ارزی غلط
اقتصاد برتر

اکرم صدیقی سردبیر سایت-چند روزی بحث و جدل اقتصادی مفصل مشاوران رئیس جمهوری درباره نرخ ارز و مسائل اقتصادی را در رسانه‌های همگانی پیگیر بودم، پیامی که از این بحث‌ها دریافت کردم این بود که بانک مرکزی در چند سال گذشته تئوری‌های آقای نیلی و همفکران ایشان را در مدت تصدی سیف دنبال کرده است! که نتیجه آن افزایش نجومی قیمت دلار تا ۱۷ هزار تومان و ایجاد آشفتگی و نوسانات شدید در بازار کسب و کار و اقتصاد کشور شد.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۰ دی ۹۷

آشفتگی ها تا بدانجا پیش رفت که صدای رئیس جمهوری، معاونین و سایر مشاورانش  هم در آمد که تئوری‌های آکادمیک و دانشگاهی برای اقتصاد ایران جوابگو نیست! به عبارتی رئیس جمهوری در قالب مزاح غیر مستقیم تایید کرد دولت اشتباه کرده نسخه برخی دانشگاهی‌ها درباره اقتصاد و نرخ ارز را پذیرفته درحالیکه تجربه گذشته و فرهنگ اقتصادی ایران در گذشته نشان می‌دهد هر کجا ارز را چند نرخی کرده ایم، پایه مفسده ای را در اقتصاد بنیان گذاشته ایم. که اتفاقا همین اتفاق در اقتصاد کشور افتاد و عده ای از کنار تئوری پردازی‌های غلط اساتید اقتصاد ، چند شبه میلیاردها تومان به جیب زدند و عده ای تمامی سرمایه خود را چند شبه باختند!

اگر بپذیریم عمدی در کار نبوده – که انشاء الله اینگونه است – باید بگوییم مشاوران اقتصادی رئیس جمهوری با تئوری‌های علمی خود که غالبا برگرفته از منابع غربی است روی اقتصاد ایران و معیشت مردم چند سالی آزمون و خطا کردند تا مسئولان ارشد دولت دریابند روش‌های غربی پاسخگوی مشکلات اقتصاد ایران نیست.

آشنا مشاور رئیس جمهوری که روایت جلسه تصمیم گیری درباره نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را نقل کرده بود و باید به صداقت ایشان احسنت گفت، می‌گوید قریب به ۱۵ استاد و صاحبنظر اقتصادی فعال در ریاست جمهوری در جلسه یادشده حضور داشتند اما هیچیک با پیشنهاد ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت نکرده و تنها مخالف این جلسه شخص رئیس جمهوری بود که به اتکای تجارب پیشین خود با تعیین نرخ ارز دولتی مخالفت کرده است اما تاکید داشته بخاطر احترام به رای اکثریت اعضای جلسه این پیشنهاد را می‌پذیرد که متاسفانه اجرای این مصوبه باعث فرصت طلبی و ثروت اندوزی عده ای رانت خوار از محل توزیع غیر منطقی ارز ۴۲۰۰ تومانی شد و فساد بزرگی را در دولت دوازدهم رقم زد که باعث از بین رفتن اعتبار دولت و بی اعتمادی مردم به دولت و شخص رئیس جمهوری شد.

این تصمیم بدون پشتوانه و غیر منطقی اقتصاد دانان دولت نشان می‌دهد تئوری‌های آقای نیلی و نسخه‌های غربی مشاوران اقتصادی رئیس جمهوری بدون در نظر گرفتن سوابق چند نرخی شدن ارز و فرهنگ کسب و کار آن هم در شرایط تحریم در ایران حکم آزمون و خطا روی اقتصاد کشور و خصوصا معیشت مردم را داشت که نتیجه آن زیان هنگفت بخش قابل توجهی از مردم و سود باد آورده عناصر خاص و وابسته به رانت‌های ویژه شد.

ساده ترین افرادی که کمترین اطلاعی از شرایط اقتصاد کشور دارند هم می‌دانستند شرایط اقتصاد کشور شرایط خاصی است که نسخه‌های غربی جوابگوی حل مشکلات نیست و هر نسخه ای برای اقتصاد ایران بایستی مبتنی بر متغیر‌های بومی و با تجربه گذشته اتخاذ شود و هر ایده ای به صرف اینکه فلان تئوریسین یا صاحبنظر غربی به آن اعتقاد دارد و دیکته کرده است نمی تواند برای حل مشکل اقتصاد ایران راهگشا باشد.

امیدواریم این تجربه ناموفق که باعث خسارت سنگینی به اقتصاد کشور شد برای مسئولان ارشد کشور عبرت آموز باشد تا عرصه اقتصاد و معیشت مردم را عرصه آزمون و خطا نپندارند و پس از اینکه به این پند رسیدند با جر و بحث‌های بی فایده فضای عمومی اقتصاد کشور را بیش از این مسموم نکنند تا اعتبار باقیمانده دولت را هم در این بحث و جدل‌ها از بین نبرند. ضمن اینکه با همه احترامی که برای اساتید محترم دانشگاه خصوصا در حوزه اقتصاد قائل هستیم ذکر این نکته ضروری است که هر استاد دانشگاهی الزاما نمی تواند در میدان عمل مجری موفقی باشد لذا هر فردی باید در حوزه تخصصی خود فعالیت کند و میدان عمل را به کار آزموده‌ها واگذار کند. 

پاسخ دادن