مهاجران ایرانی به کدام کشورها مهاجرت می‌کنند؟

نرخ مهاجرت از ایران نسبت به کل جمعیت ۱/۴ درصد است که از نرخ متوسط ۳/۲ درصدی در دنیا و بسیاری از کشورهای توسعه یافته بسیار کمتر است. ایران جزو ۱۰ کشور با کمترین میزان ارسال مهاجران قرار دارد.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۳ بهمن ۹۶

پاسخ دادن