ناخودآگاه بچه ها عامل باخت!|مرتضی یوسفی طهارم|تلگرام

باخت بخاطر تصمیم ناخودآگاه
اقتصاد برتر

سیستم تصمیم گیری انسان از دو زیرسیستم  سیستم یک (ناخودآگاه)و سیستم دو (خودآگاه)تشکیل شده است.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۰ بهمن ۹۷

بسیاری از تصمیم هایی که ما در طور روز میگیریم توسط سیستم یک بوده و کمتر خودآگاه های ما درگیر بوده و تصمیم ها بر پایه بررسی و تجزیه و تحلیل گزینه و بر اساس حساب وکتاب است.

چرا که اساسا فکر کردن و تحلیل انرژی بر است و مغز جهت صرفه جویی بر مبنای الگوهای قدیمی و نهادینه شده در آن تصمیم میگیرد و وقتی که ما تحت فشار هستیم بیشتر تصمیمات ما بصورت ناخود آگاه گرفته میشود وخود آگاه ،(سیستم دو) ما نیز تحت تاثیر ناخود آگاه ما است .

ناخودآگاه انسان تحت تاثیر ژن و تربیت در دوران کودکی است و آموزش های بزرگسالی تاثیر کمتری بر آن دارد .در جامعه ای که ناخودآگاه افراد غیر منطقی و احساسی شکل گرفته باشد انتظار اخذ تصمیمات درست در شرایط سخت و پرفشار از آنها منطقی نخواهد بود .
برای درک این موضوع اگر به کلماتی که در حالت عصبانیت و شرایط احساسی افراد تحصیل کرده و بسیار مبادی آداب انتخاب کرده وبکار میبرند توجه کنیم به نقش سیستم یک در انتخاب کلمات و بکارگیری آن پی خواهیم برد ، هرگز این افراد در حالت عادی و آگاهانه این کلمات را انتخاب نکرده و استفاده نمیکنند

در بحث توسعه به کودکی و آموزش پرورش بسیار تاکید میشود به نظرم اساسی ترین دلیل این تاکید اثرش بر تصمیماتی است که افراد در طول حیات خود بصورت خودکار توسط سیستم یک خواهند گرفت ،میباشد

اگر سیستم ناخودآگاه بازیکنان ما درست شکل بود. در شرایط فشار هرگز بین دو انتخاب رفتن به سمت داور و اعتراض به آن و گرفتن توپ تصمیم به رفتن به سمت داور را انتخاب نمی کردند.
فرق بازیکنان ژاپن و بازیکنان ما در تکنیک ، دانش فوتبالی ، قدرت بدنی و غیره نبود.
فرق آنها در نحوه عملکرد سیستم تصمیم گیری خودکار آنها بود که در کودکی در جامعه متفاوت شکل گرفته بود و در شرایط فشار تصمیمات متفاوتی گرفتند

بازیکن پروش یافته در جامعه توسعه یافته ژاپن بصورت خودکار و ناخودآگاه بجای تصمیم به اعتراض به داور تصمیم به تعقیب توپ گرفت و بازیکن ما تصمیم به اعتراض به داور
اگر از بازیکن ما سوال شود چرا بیخیال توپ شدی و به سمت داور رفتی بصورت خودآگاه خواهد گفت نمی دانم چرا این کار را کردم و این اشتباه را مرتکب شدم.

#آیا جامعه و نظام آموزش و پرورش سهم خود را در باخت ایران در مقابل ژاپن خواهد پذیرفت ؟! یا فقط بازیکنان و مربی مقصر بودند ؟!

*مطالب مطروحه در نوشته فوق مربوط به نویسنده آن در شبکه های اجتماعی می باشد، رسانه اقتصاد برتر تنها آن را بازنشر داده است و هیچکدام از تحلیل های آن را تایید یا رد نمی کند*

پاسخ دادن