نخستین واکنش ظریف به ناآرامی‌های اخیر ایران

“ثبات و امنیت کشور ایران بستگی به مردم آن دارد، افرادی که حق رای و اعتراض دارند. نه به مردمی مانند ترامپ و دوستان آنها.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۳ دی ۹۶

 ظریف وزیر امور خارجه در پیامی توئیتری، نسبت به ناآرامی های اخیر در ایران چنین واکنش نشان داده است: “ثبات و امنیت کشور ایران بستگی به مردم آن دارد، افرادی که حق رای و اعتراض دارند. نه به مردمی مانند ترامپ و دوستان آنها. این احقاق حق به سختی به دست آمده و باید از آن شود و از طریق خشونت تخریب نخواهد شد.

پاسخ دادن