نرخ ۶۰۰۰ تومانی ارز در بودجه ۹۸

نرخ ارز در بودجه 98
اقتصادبرتر

در حالی متوسط برابری هر دلار در بودجه ۶۰۰۰ تومان و میزان صادرات نفت ۱.۶۳۵ میلیون بشکه در روز فرض شده، سهم بودجه عمومی ۲۳.۷۵ میلیارد دلار است که معادل ریالی آن ۱۴۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد.

تهران- اقتصاد برتر- ۰۹ دی ۹۷

به گزارش اقتصاد برتر به نقل ازمرکز پژوهشهای مجلس، بر اساس لایحه بودجه در سال ۹۸ میزان وابستگی بودجه به نفت حدود ۳۵ درصد است. این میزان در قانون بودجه سال ۹۷ حدود ۳۳ درصد، در بودجه سال ۹۶ حدود ۳۵ درصد و در عملکرد سال ۹۵ حدود ۲۷ درصد بوده است.

بر اساس محاسبه انجام شده در مرکز پژوهشهای مجلس، در لایحه بودجه ۹۸ قیمت هر بشکه نفت و میعانات گازی ۵۴ دلار، متوسط برابری دلار ۶۰۰۰ تومان(برای کالاهای اساسی ۴۲۰۰ و برای سایر کالاها ۸۰۰۰ تومان) صادرات نفت ۱.۶۳۵ میلیون بشکه در روز و صادرات گاز ۳.۴ میلیارد دلار فرض شده است. این در حالی است که مقامات سازمان برنامه و بودجه نرخ برابر دلار را ۵۷۰۰ تومان عنوان کرده بودند.

همچنین سهم بودجه عمومی ۲۳.۷۵ میلیارد دلار که معادل ریالی آن ۱۴۲ هزار میلیارد تومان میباشد. سهم صندوق توسعه ملی ۶.۵۹ میلیارد دلار، سهم شرکت نفت ۴.۶۵ میلیارد دلار و سهم شرکت گاز ۰.۵۱ میلیارد دلار است.

پاسخ دادن