نسبت اشتغال جوانان در ایران وجهان+اینفوگراف

نسبت اشتغال جوانان (۲۴-۱۵ ساله) در ایران و ۱۵۰ کشور جهان جایگاه ایران نامناسب و بدتر از متوسط جهانی است.

تهران – اقتصاد برتر – ۳ مهر ۹۶

 

 

پاسخ دادن