نسخه الکترونیکی اقتصادبرتر-شماره ۴۵۳

چهارصد و پنجاه و سومین  نسخه الکترونیکی روزنامه اقتصادبرتر منتشر شد.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۴ فروردین ۹۸

شما می توانید شماره جدید اقتصاد برتر را از سایت جار و طاقچه و فیدیبو خریداری کنید.

پاسخ دادن